riistavinssiVälkommen till TEPA-MEC Oy:s webbsidor

Tepa-Mec Oy är ett företag, grundat 1992 , som koncenterar sig på utveckling, produktion och fårsäljning av eletromekaniska kraftöverföringsapparater och vinschar.

Med lätt flyttbara TEPA vinschar kan du föra effektiv drag- och lyftkraft till ställen som du inte trodde det var möjligt.

Välkommen till vår webbservice - läs mer på våra sidor om hur vi kan underlätta och säkerställa ditt arbete.

Bakgrund
Företaget grundades av Pekka Pavén och Paavo Tevaluoto. Verksamhetsidén var att sälja elmotorer och – aggregat. Senare har man utvecklat nya produkter såsom vinschar, borrningsutrustning och ventilvred. Dessa egna lösningar utgör huvudprodukterna i dagens produktion.

I dag är fyra personer sysselsatta inom företagets ledning, utveckling, marknadsföring och leveranser.

Flexibla och professionella underleverantörer garanterar komponentleveranser och möjliggör en mångsidig kundservice.


Välkommen att bekanta dig med våra produkter!
               Vinssi Mastovinssi        PLR 30-2/130     erikoisvinssi